Vlasnik:
Hotel Miramar d.o.o
Ilica 1, HR-10000 Zagreb
HOTEL MIRAMAR d.o.o. iz Zagreba 10 000, Ilica 1, društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 04032570, PDV identifikacijski broj HR 37552722696, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, MB: 5486777, OIB: 37552722696, žiro-račun kod RAIFFEISEN BANK Austria d.d. Zagreb : 2484008-1135230779 IBAN: HR6224840081135230779, Swift code: RZBHHR2XXXX, koje zastupa samostalno i pojedinačno Uprava društva: Mag.dr. Wilfried Holleis

HOTEL MIRAMAR * * * * S - Adria-Relax-Resort u Opatiji
Ulica Ive Kaline 11
HR-51410 Opatija
Region Kvarner - Croatia

Tel.: 00385 51 280 000
Fax: 00385 51 28 00 28

E-Mail:[email protected]
Internet:www.hotel-miramar.info

Podaci o bankovnom računu:
Hotel Miramar d.o.o

žiro-račun kod RAIFFEISEN BANK Austria  d.d. Zagreb : 2484008-1135230779
IBAN: HR6224840081135230779,
Swift code: RZBHHR2XXXX

Pravne napomene

Sredstva plaćanja

Kao sredstvo plaćanja prihvaćamo gotovinu, kao i kreditne kartice (Visu ili Mastercard) te bankovne kartice.

Izjava o odricanju odgovornosti

Hotel Miramar Opatija ne odgovara za aktualnost, ispravnost, cjelovitost i kvalitetu pruženih informacija. Potraživanja s osnova jamstva u odnosu na hotel Miramar Opatija, koja se odnose na štete materijalne i idejne prirode, a uzrokovane su korištenjem ili nekorištenjem pogrešnih i nepotpunih informacija, u pravilu su isključena, osim ako se ne dokaže krivnja hotela Miramar u Opatiji zbog namjere ili krajnje nepažnje. Sve su ponude slobodne i neobvezujuće. Hotel Miramar zadržava izričito pravo da bez prethodne najave mijenja, nadopunjuje, briše dijelove stranice ili cjelokupnu ponudu ili da objavljivanje privremeno ili konačno obustavi.

Reference i poveznice

U slučaju izravnih ili neizravnih upućivanja na mrežne stranice trećih strana, takozvane poveznice, koje nisu u području odgovornosti hotela Miramar, jamstvo bi stupilo na snagu samo u slučaju da hotel Miramar ima saznanja za te sadržaje, da postoje tehničke mogućnosti i da je realno za očekivati da se spriječe takvi sadržaji u slučaju da su protuzakoniti. Hotel Miramar ovime izričito izjavljuje da u trenutku stavljanja poveznica odgovarajuće povezane stranice nisu sadržavale protuzakonite sadržaje. Na trenutačno i buduće uređenje, sadržaje ili autorska prava povezanih stranica hotel Miramar nema nikakav utjecaj. Stoga se hotel Miramar ovime izričito ograđuje od svih sadržaja svih povezanih stranica koje su mijenjane nakon ugrađivanja poveznica. Ovo utvrđenje vrijedi za sve poveznice i upućivanja na vlastitoj internetskoj ponudi te za priloge trećih strana u servisima koje je uredilo poduzeće kao što su knjige gostiju, forumi, popisi primatelja i slično. Za ilegalne, neispravne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štete nastale na temelju korištenja ili nekorištenja tako ponuđenih informacija, odgovara isključivo ponuditelj te stranice na koje se upućivalo, a ne onaj koji poveznicama samo upućuje na pojedine objave.

Autor i pravo označavanja

Hotel Miramar nastoji u svim publikacijama poštovati autorska prava korištenih grafičkih prikaza, tonskih zapisa, videosekvenci i tekstova te upotrebljavati vlastite grafičke prikaze, tonske zapise, videosekvence i tekstove odnosno takve za koje ne postoji obveza ishođenja licencije. Sve marke i zaštitni znakovi koji su navedeni u okviru internetske ponude, a koji su eventualno zaštićeni od trećih strana, podliježu bez iznimke odredbama važećeg prava označavanja i pravima posjedovanja pojedinih upisanih vlasnika. Samo na temelju njihovog navođenja ne treba zaključiti da zaštitni znakovi nisu zaštićeni pravima trećih! Autorsko pravo za objavljene sadržaje na stranici hotela Miramar ima isključivo vlasnik stranice. Umnožavanje ili upotreba tih grafičkih prikaza, tonskih dokumenata, videosekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama nisu dopušteni bez izričite suglasnosti hotela Miramar.

Autorsko pravo/odgovornost

U pogledu tehničkih karakteristika interneta, ne preuzimamo odgovornost za autentičnost, točnost i cjelovitost informacija dostupnih na internetu. Ne preuzimamo jamstvo niti za raspoloživost ili rad predmetne mrežne stranice i njezine sadržaje. Svaka odgovornost za neposredne, posredne ili ostale štete, neovisno o njihovom uzroku, nastale korištenjem ili neraspoloživošću podataka i informacija na ovoj mrežnoj stranici isključena je, ukoliko je to zakonski dopušteno. Sadržaj ove mrežne stranice zaštićen je autorskim pravima. Informacije su namijenjene samo za privatnu upotrebu. Svaki drugi način korištenja, u prvom redu pohrana u bazama podataka, umnožavanja i svaki oblik komercijalne upotrebe te ustupanje trećim stranama, djelomično ili u prerađenom obliku, zabranjeni su bez suglasnosti pojedine organizacije. Svako uvezivanje pojedinih stranica naše ponude u stranice trećih treba izbjegavati.

Google Analytics

Naša se mrežna stranica koristi uslugom Google Analytics, uslugom analize mrežnih stranica tvrtke Google Inc. („Google”). Google Analytics upotrebljava tzv. „kolačiće” tj. tekstualne datoteke koje se spremaju na vaše računalo i omogućuju analizu načina na koji se koristite mrežnom stranicom. Informacije o korištenju mrežnom stranicom koje se dobivaju preko kolačića (uključujući vašu IP adresu) prenose se na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo pohranjuju. Google se koristi tim informacijama kako bi analizirao način na koji se koristite mrežnom stranicom, radi izrade analiza o aktivnostima na mrežnoj stranici za vlasnike tih stranica i radi pružanja ostalih usluga koje su povezane s korištenjem mrežnom stranicom i internetom. Google te informacije po potrebi ustupa i trećima, ako je to zakonski propisano ili ako treći po nalogu tvrtke obrađuju te podatke. Google ni u kojem slučaju neće vašu IP adresu povezati s drugim podatcima koje je prikupio. Instalaciju kolačića možete onemogućiti odgovarajućim namještanjem softvera vašeg preglednika, međutim, napominjemo da se u tom slučaju možda nećete moći koristiti svim funkcijama te mrežne stranice u punom opsegu. Korištenjem ovom mrežnom stranicom izjavljujete da ste suglasni s time da tvrtka Google obrađuje vaše prikupljene podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedenu svrhu.

Facebook

Naš internetski nastup upotrebljava nekoliko dodataka tvrtke Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Ti su dodaci prepoznatljivi ili po plavom „F” tvrtke Facebook ili po tome što je dodatak označen riječju „Facebook”. Kada se posjećuje naša stranica, preko tih se dodataka uspostavlja veza s poslužiteljima Facebooka kojima se prosljeđuju određeni podatci. S jedne strane poslužitelji izravno prenose informacije koje vidite na Vaš preglednik, a s druge se strane Facebooku šalju informacije o Vašem posjećivanju naše mrežne stranice. Ako ste prijavljeni na Facebook, proslijeđene informacije mogu se izravno pridružiti Vašem računu. Ulazite li u interakciju s funkcijama dodatka, npr. pritisnete li gumb „Sviđa mi se”, vaš preglednik tu informaciju šalje izravno na Facebook gdje se ona i pohranjuje. Daljnja obrada tih informacija u nadležnosti je Facebooka; odgovarajuće uvjete i mogućnosti namještanja postavki pronaći ćete u napomenama o zaštiti podataka tvrtke Facebook. Želite li izbjeći slanje vaših osobnih podataka Facebooku, odjavite se s Facebooka prije nego što posjetite našu mrežnu stranicu.

Ostalo

Ukoliko dijelovi ili pojedine formulacije ovog teksta ne odgovaraju (više) ili u cijelosti važećim zakonskim propisima, to ne utječe na sadržaj i valjanost preostalih dijelova teksta.

Fotografije, zvučni i videomaterijal

 • Holleis Hotels
 • Arhiva Hotel Miramar, Opatija
 • Ernst von Chaulin
 • Sergio Lussino
 • Alen Prodan
 • Gabriele Schwab
 • Karin Hauenstein-Schnurrer
 • ART Redaktionsteam Salzburg

Uvjeti korištenja za W-Lan za goste hotela

Informacije od 10. srpnja 2019
UVJETI KORIŠTENJA
Uvjeti korištenja W-LAN pristupa internetu u hotelu Miramar d.o.o. u Opatiji (MIRAMAR-Wlan) korisnički ugovor

 • Korištenje se vrši prihvaćanjem uvjeta korištenja.
 • Korištenje je besplatno i ograničeno na vrijeme vašeg boravka u hotelu Miramar. Hotel Miramar d.o.o. u Opatiji ne može preuzeti odgovornost za besprijekornost podatkovne veze ili dostupnost određene brzine prijenosa podataka. Nadalje, izričito se ističe da Hotel Miramar d.o.o. nije odgovoran ukoliko je iz tehničkih razloga prijava na WiFi mrežu privremeno otežana ili, u rijetkim slučajevima, privremeno nemoguća.
 • Uporaba se odvija prema tehničkim mogućnostima. Način i vrijeme korištenja nisu posebno određeni.
 • Hotel Miramar d.o.o. u Opatiji ne preuzima odgovornost za štetu, posebno u vezi sa sadržajem web stranica kojima se pristupa ili preuzimaju datoteke. Nadalje, ne preuzima se odgovornost za bilo kakav virusni napad korištenjem MIRAMARWlan Interneta. Korisnik izričito potvrđuje da MIRAMAR-Wlan Internet omogućuje samo pristup Internetu, ali ne sadrži nikakvu zaštitu od virusa i da prijenos podataka nije šifriran.
 • Pristup stranicama s ilegalnim sadržajem i distribucija ilegalnog ili zakonski zaštićenog sadržaja zabranjeni su.
 • Korisniku je izričito zabranjeno koristiti MIRAMAR-Wlan Internet za preuzimanje ili bilo koju drugu vrstu distribucije sadržaja zaštićenih autorskim pravima.
 • Svaka nepravilna uporaba MIRAMAR WiFi-a, posebno ona koja bi za Hotel Miramar d.o.o. u Opatiji mogla imati štetne pravne posljedice, je nasjtrože zabranjena.
 • Ukoliko  iz bilo kojeg razloga prilikom korištenja Miramar W-Lana dođe do potraživanja od treće strane po bilo kojoj osnovi, korisnik je dužan zaštiti Hotel Miramar od eventualnih tužbi i potraživanja po toj osnovi.
 • Ako se krše uvjeti korištenja ili ako se sumnja na kršenje, uporaba interneta MIRAMAR-Wlan može se u bilo kojem trenutku blokirati bez navođenja razloga. Odgovornost za gubitak podataka izričito je isključena.

Naši partneri na internetu: