Izjava o zaštiti podataka

Područje primjene
Ovom Izjavom o zaštiti podataka korisnika se informira o vrsti, opsegu i svrsi prikupljanja i korištenja osobnih podataka na ovoj mrežnoj stranici. Vaše osobne podatke obrađujemo samo u skladu s važećim propisima: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: ''Opća uredba o zaštiti podataka'', ''GDPR'') i hrvatskim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) pronađite ovdje te ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA  ovdje.

Podatci o pristupu/ dnevnički zapisi
Hotel Miramar (odnosno pružatelj našeg mrežnog prostora) prikuplja podatke o svakom pristupu ponudi (takozvani dnevnički zapisi poslužitelja). U podatke o pristupu spadaju: ime posjećene mrežne stranice, datoteka, datum i vrijeme posjeta, količina prijenosa podataka, obavijest o uspješnom preuzimanju, tip preglednika i verzija, operacijski sustav korisnika, referentni URL (prethodno posjećena stranica), IP adresa i pružatelj usluga kojemu se postavlja upit. Podatke iz zapisa upotrebljavamo samo za statističke analize u svrhu održavanja, sigurnosti i optimizacije ponude. No, zadržavamo pravo da podatke zapisa naknadno provjeravamo, ako na temelju konkretnih uporišta postoji opravdana sumnja na protuzakonito korištenje podataka.

Postupanje s osobnim podatcima
Sigurnost Vaših osobnih podataka vrlo nam je važna. Upotrebljavamo ih isključivo u utvrđene svrhe, a ustupamo ih trećim stranama samo ako na temelju našeg izričitog naloga doprinose ispunjenju svrhe. U skladu s Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: ''Opća uredba o zaštiti podataka'', ''GDPR'') i hrvatskim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, korisnici imaju pravo na uvid u svoje osobne podatke koje smo pohranili. K tome svaki klijent, tj. korisnik uvijek ima pravo na ispravak netočnih podataka, blokiranje i brisanje svojih osobnih podataka, osim ako ne postoje protivne zakonske obveze čuvanja ili prijave.

Osobni podaci koje Hotel Miramar obrađuje:

Osobni podaci koji se obrađuju na temelju zakona:

 • Ime i prezime
 • Mjesto, država i datum rođenja
 • Državljanstvo
 • Broj i vrsta identifikacijske isprave
 • Prebivalište (boravište) i adresa
 • Datum i vrijeme dolaska i odlaska iz objekta
 • Spol
 • Podaci za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe, odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe: o stupnju invaliditeta, obrazovanju, zaposlenju, članovima uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada, korištenju usluga socijalne skrbi, članstvu u međunarodnim omladinskim organizacijama i dr.

Svrha obrade navedenih osobnih podataka je:

– praćenje izvršenja obveze prijave i odjave turista od strane obveznika prijave i odjave temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi i Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici

– vođenje evidencije, obračuna i naplate boravišne pristojbe temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o carinskoj službi

– vođenje knjige ili popisa gostiju od strane pružatelja usluga smještaja te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju te Zakona o turističkoj inspekciji

– prijava stranaca Ministarstvu unutarnjih poslova te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela temeljem Zakona o strancima i Zakona o policijskim poslovima i ovlastima

– vođenje popisa turista od strane turističkih zajednica te statističke obrade i izvještavanje temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

– nadzor nad poslovanjem pružatelja usluge smještaja u dijelu koji se odnosi na zakonitost obavljanja djelatnosti odnosno pružanja registriranih usluga te poštivanja poreznih i drugih propisa o javnim davanjima temeljem Zakona o carinskoj službi, Općeg poreznog zakona i Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Osobni podaci koji se obrađuju radi komunikacije s gostom:

 • telefonski broj i/ili e-mail adresa
  Podaci se obrađuju za potrebe komunikacije vezane uz uslugu hotelskog smještaja, kao podatak nužan za izvršenje ugovora između Hotela Miramar i gosta.

Osobni podaci vezani uz ispunjenje financijskih obveza gosta:

 • ovisno o načinu plaćanja podaci kreditne kartice ili podatke o računu, sa kojih se vrše plaćanja

Podaci se obrađuju u računovodstvu, radi osiguranja plaćanja te je obrada nužna radi izvršenja ugovora između Hotela Miramar i gosta te poštivanja obveza iz propisa koji uređuju računovodstvo.

Pružanje osobnih podataka jest uvjet nužan za pružanje usluga gdje je obrada osobnih podataka zakonska obveza Hotela Miramar, odnosno uvjet ostvarenja određenih prava kada su prava vezana uz osobne podatke koji se otkrivaju nadležnim tijelima. Ako gost ne pruži potrebne osobne podatke, Hotel Miramar neće biti u mogućnosti ispuniti svoje zakonske obveze ili osigurati gostu ostvarenje određenih prava.

Prava u pogledu obrade osobnih podataka:

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

 • Pravo na pristup osobnim podacima – Vaše je pravo od Hotela Miramar dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
 • Pravo na ispravak – imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
 • Pravo na brisanje – imate pravo od Hotela Miramar ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka – imate pravo od Hotela Miramar ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
 • Pravo na ulaganje prigovora na obradu – imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka – imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: [email protected], web: azop.hr.

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu Hotela Miramar.

Stupanje u kontakt
Prilikom stupanja u kontakt s hotelom Miramar (na primjer obrascem za kontakt, preko CHAT-a ili e-pošte) pohranjuju se podatci korisnika radi obrade upita te za slučaj dodatnih pitanja.

Komentari i prilozi
Kada korisnici ostavljaju komentare na blogu ili objavljuju druge priloge, pohranjuju se njihove IP adrese. Pohrana se provodi radi sigurnosti ponuditelja, ako netko u komentarima i prilozima objavljuje protuzakonite sadržaje (uvrede, zabranjenu političku propagandu, itd.). U tom bi se slučaju nas moglo teretiti zbog komentara ili priloga, pa smo stoga zainteresirani za identitet autora.

Pretplate na komentare
Korisnici se mogu pretplatiti na slanje dodatnih komentara. Korisnici dobivaju e-mail potvrde kako bismo provjerili jesu li oni vlasnici navedene adrese e-pošte. Korisnici u svakom trenutku mogu odjaviti pretplatu na komentare. E-mail potvrde sadrži odgovarajuću uputu.

E-bilten, NewsPusher i Chat
Našim e-biltenom, sustavom za razgovor i newspusher sustavima kojima se trenutačno koristimo informiramo naše klijente o nama i našim ponudama. Želite li primati naš e-bilten, potrebne su nam vaša valjana adresa e-pošte kao i informacije koje nam omogućuju provjeru jeste li vlasnik navedene adrese e-pošte, tj. da je vlasnik suglasan s primanjem e-biltena. Druge podatke ne prikupljamo. Ti se podatci koriste za slanje e-biltena i u druge svrhe ih ne upotrebljavamo. Slično vrijedi za upotrebu servisa PushNews i TiDo-Chat (ili alternativne sustave za razgovor kojima se koristimo na našim mrežnim stranicama).

Prilikom prijave za primanje e-biltena pohranjujemo vašu IP adresu i datum prijave. Ta pohrana služi isključivo kao dokaz ako netko treći zlorabi vašu adresu e-pošte te se bez znanja ovlaštene osobe prijavi za primanje e-biltena. Svoju privolu za pohranu podataka, adrese e-pošte i njihovo korištenje radi slanja e-biltena možete opozvati u svakom trenutku. Opoziv je moguć preko poveznice u e-biltenu, vaše profilne domene ili slanjem obavijesti na gore navedene adrese.

Uključivanje usluga i sadržaja trećih strana
Može se dogoditi da ponuda na mrežnim stranicama obuhvaća ponude trećih strana kao što su npr. videozapisi s kanala YouTube, karte na Google Maps, servis RSS-Feeds ili grafike s drugih mrežnih stranica. U tom slučaju ponuditelji tih sadržaja (u nastavku skraćeno kao treći ponuditelji) moraju evidentirati IP adresu korisnika. Bez te adrese ne mogu, naime, slati sadržaje na preglednik pojedinog korisnika. IP adresa nužna je dakle za prikaz tih sadržaja. Nastojimo upotrebljavati samo takve sadržaje čiji ponuditelji trebaju IP adresu samo za isporuku sadržaja. No, nemamo utjecaj na to ako treći ponuditelji pohranjuju IP adresu npr. u statističke svrhe. Ako smo s time upoznati, ukazujemo našim korisnicima na tu okolnost.

Google Analytics i Google+1

Naša se mrežna stranica koristi uslugom Google Analytics, uslugom analize mrežnih stranica tvrtke Google Inc. („Google”). Google Analytics upotrebljava tzv. „kolačiće” tj. tekstualne datoteke koje se spremaju na vaše računalo i omogućuju analizu načina na koji se koristite mrežnom stranicom. Informacije o korištenju mrežnom stranicom koje se dobivaju preko kolačića (uključujući vašu IP adresu) prenose se na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo pohranjuju. Google se koristi tim informacijama kako bi analizirao način na koji se koristite mrežnom stranicom, radi izrade analiza o aktivnostima na mrežnoj stranici za vlasnike tih stranica i radi pružanja ostalih usluga koje su povezane s korištenjem mrežnom stranicom i internetom. Google te informacije po potrebi ustupa i trećima, ako je to zakonski propisano ili ako treći po nalogu tvrtke obrađuju te podatke. Google ni u kojem slučaju neće vašu IP adresu povezati s drugim podatcima koje je prikupio. Instalaciju kolačića možete onemogućiti odgovarajućim namještanjem softvera vašeg preglednika, međutim, napominjemo da se u tom slučaju možda nećete moći koristiti svim funkcijama te mrežne stranice u punom opsegu. Korištenjem ovom mrežnom stranicom izjavljujete da ste suglasni s time da tvrtka Google obrađuje vaše prikupljene podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedenu svrhu.

Ako ne želite da analiziramo vašu IP adresu, jezične postavke, krajnji uređaj, itd., preporučujemo primjenu dodatka za preglednik za Google Analytics kojim ćete tu uslugu deaktivirati. Dodatak za preglednik za deaktivaciju usluge Google Analytics omogućit će vam veću kontrolu nad time koje podatke Google Analytics evidentira u pogledu pregledanih mrežnih stranica. Dodatak obavještava program JavaScript (ga.js) da ne šalje informacije o posjetu mrežnoj stranici na Google Analytics.
Želite li se koristiti tom funkcijom, preuzmite dodatak te ga instalirajte na svoj aktualni preglednik. Dodatak za preglednik kojim se deaktivira Google Analytics dostupan je za preglednike Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari i Opera.

>> DOWNLOAD

Upotreba dodataka društvenim medijima za Facebook
Ova se ponuda koristi dodacima društvenim medijima („Plugins”) facebook.com kojim upravlja tvrtka Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Square, Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook”). Dodaci su prepoznatljivi po logotipu Facebook (bijelo slovo „f” na plavoj pozadini, pojmovi „Like”, „sviđa mi se” ili znak „palac gore”) ili su označeni dodatkom „Facebook Social Plugin”. Popis i izgled dodataka za Facebook možete provjeriti ovdje: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ako korisnik posjećuje jednu od mrežnih stranica koja sadrži takav dodatak, njegov preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Facebook. Sadržaj dodatka Facebook prenosi izravno na vaš preglednik i uključuje u stranicu. Stoga ponuditelj ne utječe na opseg podataka koje Facebook prikuplja pomoću tih dodataka te obavještava korisnike u skladu sa svojim spoznajama:

Korištenjem dodataka Facebook dobiva informaciju o tome da je korisnik pregledao odgovarajuću stranicu ponude. Ako je korisnik prijavljen na Facebooku, Facebook može njegov posjet stranici pridružiti njegovom računu na Facebooku. Ako korisnik ulazi u interakciju s dodacima, na primjer pritisne gumb Sviđa mi se ili napiše komentar, vaš preglednik šalje odgovarajuću informaciju izravno na poslužitelj tvrtke Facebook gdje se informacija i pohranjuje. Ako korisnik nije član Facebooka, ipak postoji mogućnost da Facebook sazna i pohrani njegovu IP adresu.

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka, njihovoj obradi i korištenju od strane tvrtke Facebook kao i o pravima i mogućnostima namještanja određenih postavki radi zaštite privatnosti korisnika možete se informirati u Napomenama o zaštiti podataka tvrtke Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

Ako je korisnik član Facebooka i ne želi da Facebook preko ove ponude prikuplja njegove osobne podatke i povezuje ih s podatcima koji su o njemu pohranjeni na Facebooku, mora se prije posjećivanja mrežnih stranica odjaviti s Facebooka. Dodatne postavke i opoziv korištenja podataka u reklamne svrhe moguće su u okviru postavki profila na Facebooku: www.facebook.com/settings.

Twitter
Ova se ponuda koristi funkcijama usluge Twitter. Te funkcije nudi tvrtka Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD. Prepoznatljivi su po pojmovima kao što su „Twitter” ili „Prati”, koji su povezani sa stiliziranom plavom pticom. Pomoću tih funkcija postoji mogućnost da se prilog ili stranica ove ponude podijele na Twitteru ili da se ponuditelj prati na Twitteru.

Ako korisnik posjećuje jednu od mrežnih stranica koja sadrži takav dodatak, njegov preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Twitter. Twitter šalje sadržaj funkcija Twitter izravno na preglednik korisnika. Stoga ponuditelj ne utječe na opseg podataka koje Twitter prikuplja pomoću tih dodataka te obavještava korisnike u skladu sa svojim spoznajama. Prema našim spoznajama prilikom aktiviranja gumba šalju se samo IP adresa korisnika i URL pojedine mrežne stranice, no samo u svrhu prikaza gumba.

Dodatne informacije pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Twitter na: twitter.com/privacy.

Reference i poveznice
U slučaju izravnih ili neizravnih upućivanja na mrežne stranice trećih strana, takozvane poveznice, koje nisu u području odgovornosti hotela Miramar, jamstvo bi stupilo na snagu samo u slučaju da hotel Miramar ima saznanja za te sadržaje, da postoje tehničke mogućnosti i da je realno za očekivati da se spriječe takvi sadržaji u slučaju da su protuzakoniti. Hotel Miramar ovime izričito izjavljuje da u trenutku stavljanja poveznica odgovarajuće povezane stranice nisu sadržavale protuzakonite sadržaje. Na trenutačno i buduće uređenje, sadržaje ili autorska prava povezanih stranica hotel Miramar nema nikakav utjecaj. Stoga se hotel Miramar ovime izričito ograđuje od svih sadržaja svih povezanih stranica koje su mijenjane nakon ugrađivanja poveznica. Ovo utvrđenje vrijedi za sve poveznice i upućivanja na vlastitoj internetskoj ponudi te za priloge trećih strana u servisima koje je uredilo poduzeće kao što su knjige gostiju, forumi, popisi primatelja i slično. Za ilegalne, neispravne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štete nastale na temelju korištenja ili nekorištenja tako ponuđenih informacija, odgovara isključivo ponuditelj te stranice na koje se upućivalo, a ne onaj koji poveznicama samo upućuje na pojedine objave.

Autor i pravo označavanja
Hotel Miramar nastoji u svim publikacijama poštovati autorska prava korištenih grafičkih prikaza, tonskih zapisa, videosekvenci i tekstova te upotrebljavati vlastite grafičke prikaze, tonske zapise, videosekvence i tekstove odnosno takve za koje ne postoji obveza ishođenja licencije. Sve marke i zaštitni znakovi koji su navedeni u okviru internetske ponude, a koji su eventualno zaštićeni od trećih strana, podliježu bez iznimke odredbama važećeg prava označavanja i pravima posjedovanja pojedinih upisanih vlasnika. Samo na temelju njihovog navođenja ne treba zaključiti da zaštitni znakovi nisu zaštićeni pravima trećih! Autorsko pravo za objavljene sadržaje na stranici  hotela Miramar ima isključivo vlasnik stranice. Umnožavanje ili upotreba tih grafičkih prikaza, tonskih dokumenata, videosekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama nisu dopušteni bez izričite suglasnosti hotela Miramar.

Autorsko pravo/odgovornost
U pogledu tehničkih karakteristika interneta, ne preuzimamo odgovornost za autentičnost, točnost i cjelovitost informacija dostupnih na internetu. Ne preuzimamo jamstvo niti za raspoloživost ili rad predmetne mrežne stranice i njezine sadržaje. Svaka odgovornost za neposredne, posredne ili ostale štete, neovisno o njihovom uzroku, nastale korištenjem ili neraspoloživošću podataka i informacija na ovoj mrežnoj stranici isključena je, ukoliko je to zakonski dopušteno. Sadržaj ove mrežne stranice zaštićen je autorskim pravima. Informacije su namijenjene samo za privatnu upotrebu. Svaki drugi način korištenja, u prvom redu pohrana u bazama podataka, umnožavanja i svaki oblik komercijalne upotrebe te ustupanje trećim stranama, djelomično ili u prerađenom obliku, zabranjeni su bez suglasnosti pojedine organizacije. Svako uvezivanje pojedinih stranica naše ponude u stranice trećih treba izbjegavati.

Ostalo
Ukoliko dijelovi ili pojedine formulacije ovog teksta ne odgovaraju (više) ili u cijelosti važećim zakonskim propisima, to ne utječe na sadržaj i valjanost preostalih dijelova teksta.

Posljednje ažuriranje: 23.5.2018.