online upit

1. Vaši podaci o putovanju
Termin: *
Alternativni termin:

:
:
:

Paušali:

2. Vaši osobni podaci
/

3. Dodatni podaci o Vašem odmoru

 

Storno usluge:
Besplatno stornioranje je moguć 6 tjedana prije termina.Po završetku rezervacije važe Austrijski uvjeti ugovora (ÖHVB) primjenjuje se od obje strane kako je dogovoreno.

Informacije za plaćanje:
Kao način plaćanja prihvaćamo rado gotovinu (Euro, Kune,) kao i kreditne kartice (VISA i MASTERCARD & AMEX) i Euroček kartice (D, A). Molimo da obratite pozornost da se preračunava prema tečaju hotel (1 Euro = 7,70 Kuna). S tim iznosom će se teretiti vaša kreditna kartica. Prilikom ponovnog preračunavanja domaćih banaka koristi se aktualni devizni tečaj, koji ne mora odgovarati našem tečaju.  Dodatno se kod nekih banaka za “Euro” – inozemstvo koriste handlingfees.  Stoga terećeni iznosi mogu biti viši nego na računu (preračunati prema našem hotelskom tečaju u Euro).